MS-v-hokeji.cz Portál o MS v hokeji 2016

Zpravodajský web oficiálního sponzora MS v hokeji 2016

Pravidla Ceresit ligy

Úplná pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Ceresit liga“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Zadavatelem soutěže je

společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., se sídlem U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, IČ: 15889858, DIČ: CZ15889858 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2607.

Pořadatel či organizátor soutěže je

společnost Giant interactive s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1, Praha 1, IČ: 27612821, DIČ: CZ27612821 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118896.

Termín konání soutěže

Hraje se ve čtyřech herních kolech. Herní kola probíhají ve dnech:

 • 0. kolo (25. 4. 2011 – 28. 4. 2011)
 • 1. kolo (29. 4. 2011 - 4.5. 2011)
 • 2. kolo (5. 5. 2011 - 9. 5. 2011)
 • 3. kolo (11. 5. 2011 - 15. 5. 2011)

Bodové hodnocení soutěže

Hokejová hra

1 gól = 1 bod. Nejvyšší skóre dne se připočítá k účtu

Hokejové wallpapery

10 bodů denně za každou staženou variantu wallpaperu (3 varianty, max. tedy 30 bodů)

Hokejové kvízy

Každá správná odpověď je oceněna 5 body. Na špatně zodpovězenou otázku už není možno odpovídat znovu.

Anketa

Za hlasování v anketě 2 body. Každý účastník může hlasovat 1x denně v té samé anketě.

Hokejové aktuality

Přečtením článku či prohlédnutí stránky 1 bod, maximálně však 10 bodů denně.

Kdo se může zúčastnit soutěže

Účastníkem soutěže může být fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště v ČR a v termínu konání soutěže se zaregistruje do soutěže na webu www.hokej2011.cz a splní ostatní podmínky soutěže. Osoby mladší 18ti let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci pořadatele soutěže a pořádajících agentur ani jejich osoby blízké.

Do soutěže se přihlašuje řádnou registrací. Informaci o vytvoření účtu obdrží každý soutěžící v podobě e-mailové zprávy s odkazem pro aktivaci účtu.

Výhry v soutěži

V 0. kole hrajeme o tyto výhry

 • 1. místo – 2x lístky na 5. 5. vyřazovací skupina 4A vs. 4D (16:15 Bratislava), dres, šála, 4 samolepky
 • 2. místo – dres, šála, 4 samolepky
 • 3. místo – šála, píšťalka, 4 samolepky
 • 4–5. místo – šála, 4 samolepky
 • 6–15. místo – píšťalka, 2 samolepky

V 1. kole hrajeme o tyto výhry

 • 1. místo – 2x lístky na 7. 5. vyřazovací skupina 4A vs. 4C (12:15 Bratislava), dres, šála, píšťalka, 4 samolepky
 • 2. místo – 2x lístky na 8. 5. vyřazovací skupina 4A vs. 4B (20:15 Bratislava), dres, šála, 4 samolepky
 • 3. místo – píšťalka, šála, 4 samolepky
 • 4–5. místo – šála, 4 samolepky
 • 6–15. místo – píšťalka,2 samolepky

Ve 2. kole hrajeme o tyto výhry

 • 1. místo – dres, šála, píšťalka, 4 samolepky
 • 2. místo – dres, šála, 4 samolepky
 • 3. místo – píšťalka, šála, 4 samolepky
 • 4–5. místo – šála, 4 samolepky
 • 6–15. místo – píšťalka,2 samolepky

Ve 3. kole hrajeme o tyto výhry

 • 1. místo – dres, šála, píšťalka, 4 samolepky
 • 2. místo – dres, šála, 4 samolepky
 • 3. místo – píšťalka, šála, 4 samolepky
 • 4–5. místo – šála, 4 samolepky
 • 6–15. místo – píšťalka, 2 samolepky

Výherce bude o výhře kontaktován na email uvedený při registraci do soutěže a požádán o zaslání poštovní adresy pro doručení výhry.

V případě výherců se shodným bodovým hodnocením bude upřednostněn ten, který se dříve zaregistroval do soutěže.

Výhra bude odeslána prostřednictvím České pošty s.p. jako doporučená zásilka, na adresu na území České republiky, kterou uvede účastník. Výhry budou doručeny nejpozději do 8 týdnů od vzniku nároku na předání výhry.

Organizátor ani pořadatel nenesou jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Společná ustanovení

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas s těmito pravidly.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu byla vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Organizátor není zodpovědný za případné škody, které by zákazníkům mohly vzniknout v souvislosti s účastí na soutěži, či v souvislosti s užíváním výher. Pokud v daném soutěžním kole nebudou rozdělené všechny výhry, propadají ve prospěch organizátora k dalším propagačním či charitativním účelům. Pokud výherce výhru nepřevezme či nebude možné výhru doručit, případně bude její doručení spojeno s nečekanými obtížemi, i taková výhra propadá bez náhrady ve prospěch organizátora k dalším propagačním či charitativním účelům.

Další podmínky soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů kdykoli změnit, pozastavit či bez náhrady zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora soutěže, a všech ostatních na soutěži spolupracujících subjektů. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fairplay.

Osobní údaje

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila po dobu 5 let po ukončení soutěže obrázky, fotografie a audio a video záznamy účastníka a další osobnostní prvky, které organizátor získal v rámci soutěže, předávání a čerpání výher, pro reklamní účely ve prospěch organizátora, bez množstevního a územního omezení.

Účastník soutěže zaregistrováním do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti Giant interactive s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1, Praha 1, IČ: 27612821, DIČ: CZ27612821 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118896, jako správci, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím pošty, SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu do odvolání souhlasu. Účastník soutěže potvrzuje, že se seznámil s právy dle §§11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Zpracovatelem je Giant interactive s.r.o. případně jiný pověřený subjekt. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastník může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Hokejová hra

Střílej góly a staň se nejlepším hráčem.

více